ANNULERINGEN

De levering van het product dient 14 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden.
Wanneer dit niet gebeurt kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. 
Dit geldt niet als Matrashoeskopen.nl met de consument een andere levertijd overeen is gekomen.
Producten in special bestelde afmetingen kunnen niet worden geretourneerd.
Na verzending van de bestelling is annulering niet meer mogelijk, anders dan gedurende de hierna te melden zichttermijn. 
Alle annuleringen dienen schriftelijk aan de Matrashoeskopen.nl kenbaar te worden gemaakt.
In de annulering dient u, uw naam met het ordernummer tezamen met uw rekeningnummer te noteren. 
Het rekeningnummer dient te corresponderen met het rekeningnummer waarmee u de betaling aan Matrashoeskopen.nl gedaan heeft. 
Verdere voorwaarden betreffende het terug te betalen bedrag leest u in het hoofdstuk zichttermijn/afkoelingsperiode.


ZICHTTERMIJN / AFKOELINGSPERIODE
Op onze producten zit standaard een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen.
Ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij onderling anders is overeengekomen. 
Binnen deze 7 werkdagen, heeft u de bevoegdheid de onderliggende overeenkomst met Matrashoeskopen.nl te ontbinden. 
Indien u de overeenkomst wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via E-mail, brief) aan ons te melden. 
Na ons akkoord, krijgt u de adresgegevens en ontvangt u een RMA nummer en kan het product aan ons retour worden verzonden op het onderstaand adres.

LET OP: verzend geen producten zonder RMA instructies retour. 
Als uw de verzend instructies heeft ontvangen ,kunt u het product aan ons retourneren. 
U draagt hierbij zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden van de goederen. 
Doordat een groot gedeelte van onze transportkosten is doorberekend in de verkoopprijs, berekenen wij voor het ophalen van de goederen € 9,80 

De betaling die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met Matrashoeskopen.nl heeft herroepen, 
zullen wij binnen 14 dagen nadat wij het door u geretourneerde product hebben ontvangen, aan u terug betalen. 
Voor een beroep te doen op deze retourregeling gelden naast bovengenoemde ook onderstaande voorwaarden.
De geretourneerde producten moeten voor 100% verkoopbaar zijn. 
Er mag aan het geretourneerde product geen enkele wijziging zijn aangebracht. 
De verpakking moet ongeopend zijn en het product moet ongebruikt (hygiënische redenen) en onbeschadigd zijn. 
Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen moeten bij de retourzending bijgevoegd zijn. 
Matrashoeskopen.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, 
wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw toedoen (anders dan door Matrashoeskopen.nl of de leverancier van het product) is beschadigd. 
Indien een product wordt geretourneerd, dat naar het oordeel van ons schade heeft opgelopen, 
die aan een handeling of nalatigheid van de consument is of anderszins voor uw risico komt, zal Matrashoeskopen.nl u hiervan schriftelijk in kennis stellen. 
Matrashoeskopen.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product, als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden. 
Deze afkoelingsperiode geldt niet voor speciale aanbiedingen, producten die speciaal op maat of kleur voor de consument vervaardigd zijn of producten die bestemd zijn voor professioneel gebruik. N.B. De afkoelingsperiode is dus geen proef- of testperiode.